Kancelaria prawna Poznań - Wiza Law Firm

Przyjazd Prezesa Zarządu sp. z o. o. do Polski

Z uwagi na charakter świadczonych przez nas usług prawnych, stosunkowo często pojawia się sytuacja, w której osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, dotychczas na odległość, decyduje się na przyjazd do Polski i prowadzenie spraw spółki na miejscu, albowiem wymaga tego jej dalszy rozwój. Czy w takiej sytuacji Prezes Zarządu może przyjechać do Polski i pracować dla spółki bez zezwolenia na pracę ? Tak i nie.

  Tak, albowiem jeżeli czas pracy Prezesa Zarządu w Polsce nie przekroczy 6 miesięcy w ciagu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych zezwolenie o pracę dla Prezesa Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wymagane.

  Nie, albowiem jeżeli czas pracy Prezesa Zarządu w Polsce przekroczy 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, chociażby o 1 dzień (!), zezwolenie o pracę jest wymagane, a praca takiego Prezesa Zarządu będzie traktowana jako wykonywana bez wymaganego zezwolenia, a w konsekwencji nielegalna.

Wielu z Was zapewne myśli: “przecież ja nie jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, świadczę moje usługi dla spółki wyłącznie w oparciu o powołanie, nawet bez wynagrodzenia, więc nie wykonuję pracy ?” – niestety, ale nie ma to znaczenia dla oceny legalności wykonywanej pracy, albowiem w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia oraz o cudzoziemcach, wykonywaniem pracy jest także pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, zatem m in. w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na powyższe, bardzo istotne jest skrupulatne liczenie dni pobytu Prezesa Zarządu w Polsce, albowiem chwila nieuwagi może zakończyć się nieprzyjemnie zarówno dla Prezesa jak i Spółki, o których to negatywnych konsekwencjach pracy bez wymaganego zezwolenia o pracę dla Prezesa i spółki dowiecie się w kolejnych artykułach.

PS: Oczywiście przypominamy, że oprócz zezwolenia o pracę, Prezes Zarządu spółki, bez względu na czas pozostawania w Polsce, każdorazowo potrzebuje uzyskać status legalnego pobytu.

Skontaktuj się z nami, żeby mieć pewność, że Prezes Zarządu przebywa i pracuje w Polsce legalnie!

Share

Jesteśmy członkiem