Kancelaria prawna Poznań - Wiza Law Firm

BIZNES

W zależności od preferencji, zapewniamy stałą bądź doraźną obsługę prawną firm oraz pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej w kraju jak i zagranicą polegającą m.in. na obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorców, poradach i ekspertyzach z dziedziny działalności przedsiębiorstwa, bieżącym doradztwie dotyczącym zawieranych umów oraz planowanych przedsięwzięć. Z uwagi na biegłą znajomość trzech języków obcych i międzynarodowe doświadczenie zawodowe, z powodzeniem pomagamy naszym Klientom uczestniczyć w transgranicznych transakcjach, doradzając na każdym ich etapie. Dzięki naszemu wsparciu prawnemu, Ty możesz spać spokojnie i realizować swoje przedsiębiorcze pomysły, mając pewność, że interesy Twojej firmy są prawidłowo zabezpieczone.

Do najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa transgranicznego należą:

Sporządzenie dokumentów niezbędnych do powstania spółki prawa handlowego takich jak: umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki z o.o.

Sporządzanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek prawa handlowego w rejestrze przedsiębiorców KRS

Reprezentację w postępowaniach zmierzających do wpisu spółki prawa handlowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Sporządzenie dokumentów potrzebnych do zmiany umowy spółki

Przygotowanie dokumentacji korporacyjnej

Doradztwo prawne dotyczące codziennego funkcjonowania spółki i jej organów

Przygotowywanie i obsługa Zgromadzeń Wspólników, w tym sporządzanie dokumentacji niezbędnej do ich prawidłowego przeprowadzenia, takich jak: protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Reprezentację spółki, jej organów i wspólników w sporach korporacyjnych

Reprezentację w postępowaniach zmierzających do realizacji uprawnień korporacyjnych wspólnika

Reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały

Reprezentację w postępowaniach sądowych o wyłączenie wspólnika

Reprezentację w postępowaniach sądowych o rozwiązanie spółki

Reprezentację w sporach pracowniczych

Obsługę procesu związanego z likwidacją spółki

Analizy prawne obejmujące prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze i handlowe

Skontaktuj się z nami

powierz nam swoją sprawę

Jeżeli Twoja spraw nie należy do żadnej z powyższych kategorii, napisz do nas – lubimy wyzwania!

Jesteśmy członkiem