Kancelaria prawna Poznań - Wiza Law Firm

WINDYKACJA

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz wierzycieli, jak i dłużników, dochodząc zapłaty wierzytelności zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Pomagamy skutecznie odzyskiwać należności pieniężne, jak i niepieniężne, a także planujemy i wdrażamy skuteczne działania minimalizacji ryzyka utraty majątku na wypadek ewentualnych niepowodzeń decyzji gospodarczych.

Reprezentujemy naszych Klientów zarówno na etapie przedsądowym, tj. negocjując czy kierując do dłużników wezwania do zapłaty, jak i na etapie sądowym i egzekucyjnym poprzez przygotowywanie pozwów o zapłatę, sprzeciwów od nakazów zapłaty, kierowanie wniosków egzekucyjnych do Komornika czy też zaskarżanie czynności egzekucyjnych, w szczególność w sprawach o:

Zapłatę z weksla

Roszczenia regresowe

Zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o. o.

Uznanie czynności dłużnika wyzbycia się majątku za bezskuteczną (tzw. skargi pauliańskie)

Zapłatę w Europejskim postępowaniu nakazowym

Zapłatę w Europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

Europejskie nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym

A jeżeli jesteś dopiero na etapie zawierania umowy, skontaktuj się z nami, zapewnimy bezpieczeństwo transakcji i zabezpieczymy prawidłowo Twój interes, tak żebyś w przyszłości uniknął ewentualnych postępowań sądowych!

Skontaktuj się z nami

powierz nam swoją sprawę

Jeżeli Twoja spraw nie należy do żadnej z powyższych kategorii, napisz do nas – lubimy wyzwania!

Jesteśmy członkiem