Kancelaria prawna Poznań - Wiza Law Firm

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Problemy prawne, które w codziennym funkcjonowaniu napotykają Fundacje i Stowarzyszenia są często dużo bardziej złożone, niż problemy prawne przedsiębiorców, albowiem Fundacje i Stowarzyszenia z założenia nie powstały celem prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże konieczność prowadzenia aktywności gospodarczej, chociażby na minimalnym poziomie, zazwyczaj pojawia wraz ich rozwojem. Statutowe założenia tych podmiotów, chociaż zakładają osiągnięcie konkretnego celu lub niesienie finansowanego wsparcia, oznaczają również ich aktywność w sferze biznesowej. Pomagamy przejść Fundacjom i Stowarzyszeniom przez gąszcz przepisów prawnych, co pozwala im skupić się na działalności statutowej, a jednocześnie utrzymać płynność finansową.

Sporządzanie dokumentów niezbędnych do rejestracji Stowarzyszeń i Fundacji w rejestrze przedsiębiorców KRS

Reprezentację w postępowaniach zmierzających do wpisu Stowarzyszeń i Fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Sporządzenie dokumentów potrzebnych do zmiany Statutu

Doradztwo prawne dotyczące codziennego funkcjonowania Stowarzyszeń, Fundacji i ich organów

Doradztwo prawne w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundacje i Stowarzyszenia

Przygotowywanie i obsługa Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia, w tym sporządzanie dokumentacji niezbędnej do ich prawidłowego przeprowadzenia, takich jak: protokół Walnego Zgromadzenia, protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reprezentację Stowarzyszeń, członków Stowarzyszeń, Fundacji i ich organów w sporach sądowych jak i pozasądowych

Rozwiązanie Stowarzyszenia

Likwidacja fundacji

Skontaktuj się z nami

powierz nam swoją sprawę

Jeżeli Twoja spraw nie należy do żadnej z powyższych kategorii, napisz do nas – lubimy wyzwania!

Jesteśmy członkiem