Kancelaria prawna Poznań - Wiza Law Firm

Umowy

Warto pamiętać, że umowy nie są zawierane “na dobre czasy”, albowiem tak długo jak współpraca stron układa się poprawnie, mogłyby w ogóle nie istnieć. Umowa ma jednak na celu zabezpieczyć interes Klienta w sytuacji powstania nieporozumień, a jej uprzednia wnikliwa weryfikacja przez adwokata pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości. Pamiętaj, skorzystanie z usług Wiza Law Firm na etapie zawierania umowy to inwestycja, a nie koszt, albowiem to wtedy można negocjować jej warunki, później, po jej zawarciu, pozostaje już tylko ewentualne minimalizowanie negatywnych skutków jej zawarcia.

Zajmujemy się sporządzaniem i analizą umów takich jak m.in.:

Umowa dystrybucyjna

Umowa dostawy

Umowa sprzedaży

Umowa najmu

Umowa dzierżawy

Umowa o dzieło

Umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług

Kontrakt menadżerski

Umowa o pracę

Umowa agencyjna

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa dotycząca ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Regulaminy i inne regulacje konieczne w codziennej działalności przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami

powierz nam swoją sprawę

Jeżeli Twoja spraw nie należy do żadnej z powyższych kategorii, napisz do nas – lubimy wyzwania!

Jesteśmy członkiem