Kancelaria prawna Poznań - Wiza Law Firm

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowe doświadczenie zawodowo-naukowe założycielki Kancelarii Wiza Law Firm, adwokat Oliwii Wiza, polegające m.in. na pracy w Kancelariach Prawniczych na Węgrzech oraz w Portugalii, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz prawie imigracyjnych, a także biegła znajomość trzech języków obcych: angielskiego, portugalskiego i niemieckiego, pozwala nam na skuteczne doradztwo prawne w różnorodnych międzynarodowych transakcjach. Ścisła współpraca Wiza Law Firm z zespołem adwokatów z Portugalii pozwala nam także zaoferować wsparcie prawne podmiotom zainteresowanym nawiązaniem relacji biznesowych na rynku portugalskim, czy też inwestycjami w Portugalii, jak zakup nieruchomości nad Oceanem Atlantyckim.

Do najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa transgranicznego należą:

Sporządzenie, zaopiniowanie oraz negocjacje umowy z partnerem zagranicznym

Obsługę sporu prawnego z udziałem podmiotu zagranicznego

Dochodzenie należności od zagranicznych kontrahentów

Zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń od podmiotów zagranicznych

Uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Sporządzenie umowy zabezpieczającej możliwość prowadzenia procesu przed sądem polskim

Dochodzenie roszczeń o zapłatę od podmiotów zagranicznych

Pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

Pozew w europejskim postępowaniu nakazowym

Reprezentację w postępowaniu sądowym z udziałem podmiotu zagranicznego

Zapewnienie możliwości wykonania uzyskanego orzeczenia za granicą

Uzyskanie zaświadczenia pozwalającego na prowadzenie egzekucji za granicą

Ustalenie jurysdykcji sądu właściwego do rozpoznania sprawy

Sporządzenie umowy jurysdykcyjnej

Sporządzenie umowy dotyczącej ustalenia prawa właściwego

Sporządzenie umowy z kontrahentem zagranicznym

Ustalenie prawa właściwego do rozpoznania sprawy

Inwestycje w nieruchomości w Portugalii

Skontaktuj się z nami

powierz nam swoją sprawę

Jeżeli Twoja spraw nie należy do żadnej z powyższych kategorii, napisz do nas – lubimy wyzwania!

Jesteśmy członkiem