Kancelaria prawna Poznań - Wiza Law Firm

Przyjazd Rodziny Cudzoziemca do Polski

Niniejszy wpis jest odpowiedzią na wiele zapytań, z którymi zwracają się do nas Klienci w ramach porady prawnej : czy mój mąż/żona może przyjechać do mnie do Polski? Zazwyczaj zadając niniejsze pytanie, Klienci mają na myśli przyjazd rodziny do Polski celem osiedlenia się, czyli chcą złożyć za nią/niego wniosek o pobyt czasowy  w Polsce.

Celem udzielenia odpowiedzi na to pytanie istotne są następujące okoliczności :

 

  • Od ilu lat Cudzoziemiec mieszka w Polsce ?
  • Jak jest podstawa pobytu Cudzoziemca w Polsce (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy/stały itp.)?
  • Czy ostatnia decyzja Wojewody o zezwoleniu na pobyt czasowy Cudzoziemca została wydana na czas dłuższy, niż 1 rok ?

 

Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której Cudzoziemiec przybył do Polski w oparciu o wizę, następnie uzyskał (z różnych powodów) zezwolenie na pobyt czasowy i pragnie sprowadzić do siebie rodzinę. Jeżeli ostatnia decyzja Wojewody zezwalała na pobyt Cudzoziemca w Polsce na okres dłuższy niż jeden (1) rok, a Cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie w Polsce od ponad dwóch (2) lat w oparciu o zezwolenia na pobyt czasowy, taki Cudzoziemiec może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt członka rodziny w Polsce i tym samym, po uzyskaniu pozytywnej decyzji, zamieszkać wspólnie z żoną/mężem w Polsce.

Jeżeli Cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego, w związku z nadaniem statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełniającej może złożyć wniosek o połączenie z rodziną bez względu na czas pobytu w Polsce. Przy czym należy pamiętać, że niektóre z podstaw pobytów czasowych Cudzoziemca w Polsce również nie wymagają dwuletniego nieprzerwanego pobytu w Polsce celem przyjazdu członków rodziny do Polski!

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Share

Jesteśmy członkiem